Pomocník náhoda

RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

10:10 - 10:35

Na prednáške si ukážeme, ako môžu byť náhoda a základné poznatky teórie pravdepodobnosti a teórie čísel prospešné pri riešení ťažkých informatických problémov.

Programovanie pod kapotou

RNDr. Viliam Kačala

10:35 - 11:00

V dnešnej dobe programovať musia vedieť nie len informatici, ale aj matematici, fyzici, ba dokonca aj geografi. No znalosť programovania je značným plusom prakticky vo všetkých odvetviach. Napriek tomu len veľmi málo ľudí rozumie tomu ako počítač dokáže vykonať program napísaný človekom. Počas prednášky si stručne ozrejmíme históriu vývoja programovacích jazykov a vysvetlíme si princíp prekladu vyšších programovacích jazykov, ako sú Python, Java alebo C, do strojového kódu aj s názornými ukážkami.

Výskum: Čo všetko vzniká na Ústave informatiky?

RNDr. Peter Gurský, PhD.

11:00 - 11:25

Kvalitné vysoké školy nielen vzdelávajú, ale podieľajú sa na formovaní budúcnosti cez výskumné aktivity a rôzne projekty - veľmi často aj s aktívnym zapojením študentov. Predstavíme si, na akých projektoch a na akom výskume sa pracovalo a pracuje na Ústave informatiky.

O projektoch v IT firmách a úspešnosti našich študentov a absolventov

zástupcovia IT firiem

11:30 - 12:15

Zástupcovia košických IT firiem počas panelovej diskusie predstavia, aké projekty sa v ich firmách realizujú, aké sú možnosti zapojenia sa do zaujímavých projektov už počas štúdia a ako sú spokojní s našimi študentmi a absolventmi. Účasť prisľúbili firmy IBM, GlobalLogic, VSL Software, FPT, Ness a DCore.

Prehliadka v Laboch

Paralelné prehliadky v čase 12:30 - 13:50. Trvanie jednej prehliadky je 20 minút.


Čo o mne vie Internet?

Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Internet obsahuje obrovské množstvo údajov, z ktorého je možné zistiť veľa zaujímavých informácií. V prednáške si ukážeme niekoľko verejných zdrojov týchto informácií (nie len Google). Na pár minút z nás budú forenzní analytici a zahĺbime sa do vyhľadania informácií a zistíme, či internet o nás nevie viac, ako sme si mysleli.

(Dva 40 min. bloky 12:30 - 13:10 a 13:10 - 13:50)


Ako skúmame sluchové vnímanie

Laboratórium vnímania a kognície

Ing. Beáta Tomoriová, PhD.

Predstavíme vám naše laboratórium zamerané na výskum priestorového počutia. Uvidíte špeciálnu audio komoru na sluchové experimenty, ukážeme vám, ako také experimenty vyzerajú, a vyskúšate si virtuálnu realitu s priestorovým zvukom.


Inteligentná miestnosť

IoT Laboratórium

Mgr. Štefan Bocko, RNDr. Miroslav Opiela

Nazrite do miestnosti, ktorá sa sama rozhodne, kedy vytiahnúť žalúzie, ako nastaviť osvetlenie a klimatizáciu a koho vlastne do miestnosti vpustiť. To všetko na základe cenovo dostupných senzorov snímajúcich rôzne parametre. Povieme si ako takúto miestnosť zabezpečiť a ako sa dajú využiť senzory zabudované vo vašich smartfónoch.


Realita?

Laboratórium haptiky a virtuálnej reality

Bc. Richard Staňa

Virtuálna a rozšírená realita, rozšírená virtualita, analýza obrazu, vývoj hier. Zaujala ťa niektorá spomínaná kategoria? Príď sa pozrieť. :)


So súčasnými študentmi o štúdiu

Kreatívne laboratórium

RNDr. Viliam Kačala, RNDr. Peter Gurský, PhD. a študenti

Zaujíma Vás, ako prebieha štúdium informatiky? Ako vyzerá internátny život? Aké sú možnosti práce popri štúdiu? Ktoré predmety sú zaujímavé a ktoré ťažké? Na tieto a ľubovoľné iné otázky môžete dostať odpovede od súčasných študentov alebo od zástupcu učiteľov.

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.